Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. Εκατόν πενήντα χρόνια 1837-1987

Τίτλος
el Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. Εκατόν πενήντα χρόνια 1837-1987
Συντελεστές
Φυσική περιγραφή
el 204 σ., εικ. έγχρ.
Εκδότης
el Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών
Τόπος έκδοσης
el Αθήνα
Ημερομηνία που εκδόθηκε
el 1990
isbn
el 960-85071-0-3
Θέμα