Το σπίτι του Σφάρτς στ'Αμπελάκια

Τίτλος
el Το σπίτι του Σφάρτς στ'Αμπελάκια
Συντελεστές
Φυσική περιγραφή
el 22 σ., 21 πίν. , εικ. ασπρ. & έγχρ.
Εκδότης
el [χ.ό]
Τόπος έκδοσης
el Αθήναι
Ημερομηνία που εκδόθηκε
el 1928
Σημείωση
el Αριθμημένο αντίτυπο: Αρ. 0038 -- Οι ακουαρέλλες έγιναν από τον ίδιο τον καλλιτέχνη
Θέμα