Το παγώνι

Τίτλος
el Το παγώνι
Δημιουργός
Συντελεστές
Φυσική περιγραφή
el [25] φύλλα , εικ. έγχρ.
Εκδότης
el [χ.ό]
Τόπος έκδοσης
el Αθήνα
Ημερομηνία που εκδόθηκε
el 1942
Σημείωση
el Τυπώθηκε από τον Γιάννη Κεφαλληνό και τους μαθητές του Χρίστο και Λουίζα στην Αθήνα το 1942 και 1943
Θέμα