Χαλεπάς

Τίτλος
el Χαλεπάς
Φυσική περιγραφή
el 30 σ., εικ. ασπρ.
Εκδότης
el [Τυπογραφείο και βιβλιοδετείο Καρανάσου]
Τόπος έκδοσης
el Αθήνα
Ημερομηνία που εκδόθηκε
el 1928
Σημείωση
el Φύλλα Τέχνης του Φραγκέλιου , 8
Θέμα