Οι πρωτοπορίες στον κινηματογράφο

Τίτλος
el Οι πρωτοπορίες στον κινηματογράφο
Δημιουργός
Φυσική περιγραφή
el 36σ.
Εκδότης
el Καστανιώτης
Τόπος έκδοσης
el Αθήνα
Ημερομηνία που εκδόθηκε
el 1978
Θέμα