20ος αιώνας

Τίτλος
el 20ος αιώνας
Αριθμός μέρους
el Τεύχος 1 (1933)