20ος αιώνας

Τίτλος
el 20ος αιώνας
Αριθμός μέρους
el Τεύχος 2 (193?)