20ος αιώνας

Τίτλος
el 20ος αιώνας
Αριθμός μέρους
el Τεύχη 4-6 (1935)